Proces, der er opdelt i 2 separate faser:

 

Tilvejebringelse af ”Longlist”


I samarbejde med os udarbejdes en detaljeret søgeprofil, hvorefter vi fremsender et antal ”prøvekandidater” for at fastslå om vi er på rette spor. Dette sker normalt 24 timer efter godkendt søgeprofil.


Derefter gennemføres søgning efter potentielle kandidater på offentligt tilgængelige medier, eks. firmaers hjemmesider, databaser eks. LinkedIn.


Vi udarbejder en ”Longlist”, der består typisk af 20-60 profiler afhængigt af stillingens kompleksitet og udbuddet af kandidater.

 

Listen indeholder navn, arbejdsgiver, lokation og link til oplysninger om kandidaten. Endvidere en vurdering af de nødvendige kompetencer fra søgeprofilen. Se eksempel på liste nedenfor.

 

Listen fremsendes normalt senest 72 timer efter ”prøvekandidater” er godkendt af klienten.

  

 

Kontakt til potentielle kandidater fra ”Longlist”

 

Når vi har modtaget kommentarer (se Client feedback nedenfor) til ”Longlisten” indleder vi kontakt til de potentielle kandidater, som er udvalgt til videre forløb.

 

Vi kontakter disse kandidater, enten ved angivelse af vores klients identitet eller som en anonym / fortrolig henvendelse med henblik på at afdække om kandidaten er interesseret i en dialog om stillingen.

 

Vi afdækker det overordnede match på de opstillede søgekriterier, inklusive forventninger til aflønningsniveau.

 

Hvis kandidaten vurderes som egnet anmodes denne om at fremsende et uddybende cv samt evt. motiveret begrundelse for interessen. Disse dokumenter fremsendes til vores klient.