Vi sætter os ind i vore klienters behov

Mange års erfaring med rekruttering af potentielle kandidater i ledende stillinger samt specialister og nøglepersoner har vist os, at krav og forventninger fra vores klienter til konsulentydelserne er ændret over tid.


Derfor markedsfører vi nu konceptet Executive Research!


Baggrund:


Erfaring viser, at tilgang til kandidater, der er relevante og kompetente ofte er vanskelig via traditionel annoncering.


Man ender ofte med at stå tilbage med få eller ingen egnede kandidater, eller også rigtig mange, der ikke vurderes som relevante til den pågældende stilling.

 

Vi har på baggrund af erfaring med research siden 1988 særdeles gode kompetencer og erfaringer med at tiltrække relevante kandidater, der normalt ikke vil reflektere på stillingsannoncer.


Vi finder disse kandidater via vores nationale og internationale netværk suppleret med diverse databaser.


Vi udarbejder en liste, som vores klient selv kan kontakte og arbejde videre med. Hvis det ønskes kan vi forestå den indlende, og ofte anonyme kontakt.


Arbejdet udføres af erfarne konsulenter med mange års erfaring med rekruttering af direktører / chefer og nøglemedarbejdere.


Dette giver sikkerhed for kvaliteten, ligesom henvendelse til potentielle kandidater vil blive foretaget på et særdeles professionelt niveau.


Executive Research

Identifikation af potentielle, ikke aktive kandidater ved stillingsbesættelse. Indledende kontakt om interesse mv. for stillingen.

Om HeadCon

HeadCon er fortsættelsen af gennemførte aktiviteter indenfor rekruttering i form af Selection og Executive Search (Headhunting) siden 1988 og til dato.


Der sker en konstant udvikling i konsulentbranchen, fra "Old Boys Network" til moderne algoritmer, hvor den enkelte konsulents medvirken og indflydelse på opgaveløsningen varierer betydeligt. 


HeadCon arbejder for at kombinere fortidens praksis med fremtidens muligheder i den daglige opgaveløsning til fordel for vore klienter.


HeadCon ejes og ledes af Christian Enghave.


I Headcon er erfaring og indsigt vigtigere end alder, hvorfor vi til respektive opgaver kan tilkytte nationale og internationale samarbejspartnere.


Christian Enghave Curriculum vitae:                                           

 • Direktør i HeadCon Management


 • Extern censor på professionshøjskoler.

 

    Tidligere:

 • Selvstændig virksomhed, og associeret.
 • Administrerende direktør i TRANSEARCH International Denmark A/S.
 • Partner Lisberg Management.
 • Direktør Rank Xerox.
 • Direktør Sony Nordic.
 • Manager Price Waterhouse.
 • Administrationschef Det Berlingske Officin.
 • Chefstillinger og specialiststillinger i Forsvaret.

 

    Uddannelse

 • Linjeofficersuddannelse, A-linjen, Frederiksberg Slot (akademisk kandidatuddannelse)
 • Stabsuddannelse fra Forsvarsakademiet, København

Udtalelser

Adm. direktør og klient

Oplever at vi får lidt mere end hos andre. Kommer til udtryk ved at der arbejdes på en løsning og ikke bare med fokus på muligt honorar.

Klient

Havde ikke oplagte kandidater, men via Executive Research fik vi kontakt til topkandidaten, der ikke var opmærksom på os og stillingen.

En rigtig god ansættelsesproces.

Kandidat

Oplever en proces hvor der tages fat i mig og min baggrund og muligheder. Jeg følte mig godt behandlet selv om jeg ikke fik stillingen.

Klient

Gode ydelser med hvor vi har kunnet vælge efter behov til aftalte priser.

Kontakt os